Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy M&J INTERNATIONAL Sp. z.o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070) przy ul. Wojska Polskiego 152, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 7322210474, REGON: 523758195). Prowadzimy sklep internetowy pod adresem www.4techgoods.com, który umożliwia realizację zamówień, komunikację reklamowo-marketingową i inne działania informacyjne.

Możesz się z nami skontaktować drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby, drogą elektroniczną na adres e-mail support@4techgoods.com lub telefonicznie pod numerem +48 537 950 100.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W celu zapewnienia najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych, mianowaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się za pośrednictwem e-maila na adres support@4techgoods.com.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nasza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze sklepu internetowego www.4techgoods.com. Określa ona w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku rejestracji konta w sklepie, korzystania z niego bez rejestracji oraz subskrybowania newslettera.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

KRĄG OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko my i firma hostingowa. Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez odpowiednich umów o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, otrzymywania informacji handlowych przez środki komunikacji elektronicznej lub badania poziomu zadowolenia z dokonanego zakupu, możemy powierzyć Twoje dane jednemu z naszych partnerów.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych organom państwowym lub osobom trzecim, będziemy przestrzegać obowiązującego prawa. Będziemy również przekazywać Twoje dane osobowe przewoźnikowi lub pośrednikowi dostarczającemu zamówione towary oraz firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.

Zapewniamy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez inne podmioty niż my, dbamy o ich odpowiedni poziom ochrony.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umowy, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz badań zadowolenia z dokonanego zakupu.

Aby zawrzeć umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień i datę urodzenia.

Aby wysyłać Ci informacje i materiały handlowe za pośrednictwem newslettera, będziemy przetwarzać Twoje dane, takie jak adres e-mail i numer telefonu.

Aby zbadać Twoją opinię na temat poziomu zadowolenia z dokonanego zakupu, będziemy przetwarzać Twój numer telefonu.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania ich może uniemożliwić Ci korzystanie ze Sklepu, Aplikacji i usług, które świadczymy drogą elektroniczną.

Jeśli planujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach innych niż te, w których zostały zebrane, poinformujemy Cię o tym i udzielimy innych stosownych informacji.
 

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie określonych w RODO przepisów:

1.     konieczności realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.     potrzeby przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.     Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, otrzymywania informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną, badania opinii na temat poziomu zadowolenia z dokonanego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieramy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie i przetwarzamy je wyłącznie na wskazanych powyżej podstawach.

TWOJE PRAWA

Jako konsument masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w tym:

1.     potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania dostępu do tych danych i informacji na ich temat, takich jak: cel, zakres i sposób przetwarzania, źródło, odbiorcy lub kategorie odbiorców;

2.     sprostowania błędów w Twoich danych osobowych;

3.     uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne;

4.     usunięcia Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest już niepotrzebne, jeśli wycofałeś zgodę na przetwarzanie, jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania lub Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5.     ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy nie zgadzasz się na przetwarzanie lub są one potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

6.     przeniesienia Twoich danych osobowych;

7.     sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu;

8.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;

9.     wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dla ochrony Twoich praw możesz skontaktować się z nami na adres e-mail: support@4techgoods.com lub skorzystać ze swojego konta na www.4techgoods.com.

 

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: 4TECH JAKUB ZIELIŃSKI Aleksandrów Łódzki (95-070) ul. Wojska Polskiego 152 lub drogą elektroniczną na e-mail: support@4techgoods.com.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1.     poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2.     uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3.     adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4.     dokładne i aktualne;

5.     nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6.     przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7.     bezpiecznie przechowywane;

8.     nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest ograniczony do czasu, który jest niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, takiego jak realizacja umowy, subskrypcji newslettera lub utrzymywanie konta w Sklepie. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez okres, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży lub na czas, w którym na podstawie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji księgowej. Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w celu zapewnienia ich ochrony.ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie, możesz zaktualizować je samodzielnie w koncie użytkownika lub powiadomić nas o tym drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres support@4techgoods.com. Aktualne dane osobowe są niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

COOKIES

Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczek), które umożliwiają nam określenie, czy odwiedziłeś Sklep i co Cię zainteresowało. Pliki cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji, statystyk, przystosowania Sklepu do Twoich preferencji i zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji.

Sklep korzysta z plików cookies tymczasowych i trwałych, które służą do różnych celów, takich jak: zbieranie informacji na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron, sprawdzanie skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, zapamiętywanie ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji i pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu. Sklep również korzysta z Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez niego usług.

Możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej lub zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, ale może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Sklep zapisuje automatycznie w logach serwera informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystasz łącząc się ze Sklepem, takie jak: typ urządzenia i przeglądarki, IP Twojego komputera, datę i godzinę wejścia oraz kwalifikację zdarzenia. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Aby zapewnić Ci jak najwyższy poziom ochrony Twoich danych osobowych, odpowiedni do zmieniającej się rzeczywistości i przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce prywatności.

Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą opublikowane na stronie https://4techgoods.com/content/2-polityka-prywatnosci i będą aktualizowane, aby zapewnić Ci najnowsze informacje dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności.

 

 

 

 

 

Produkt dodany do ulubionych