Regulamin Sklepu Internetowego

www.4techgoods.com z dnia 1 stycznia 2023 r.

 

I.       Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 

1.     Sklep internetowy - jest to serwis internetowy pod adresem www.4techgoods.com, który umożliwia Klientom zakupy przez Internet. Sklep posiada system wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów i usług.

2.     Sprzedawca - to firma o nazwie M&J INTERNATIONAL Sp. z.o.o., NIP: 7322213774, REGON: 525943152, KRS: 0001049438 z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, pod adresem ulicy Wojska Polskiego 152, 95-070. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.     Klient - to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Klient dokonujący zakupów w sklepie może składać zamówienia na towary i usługi.

4.     Konsument o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

5.     Towary i usługi - to produkty i usługi prezentowane i oferowane przez sklep internetowy. Towary i usługi są opisane w opisach produktów oraz usług znajdujących się w sklepie.

6.     Konto - to osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w sklepie internetowym, który zostaje utworzony automatycznie po prawidłowej rejestracji. W koncie Klient może zobaczyć informacje na temat złożonych zamówień oraz podanych danych podczas rejestracji.

7.     Rejestracja - to proces, który polega na założeniu Konta przez Klienta w Sklepie Internetowym. W celu dokonania rejestracji, Klient musi podać swoje dane osobowe.

8.     Koszyk - to narzędzie systemowe, które ułatwia Klientom dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. Koszyk umożliwia gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego zamówienia.

9.     Zamówienie - to oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. W zamówieniu określa się rodzaj i liczbę towarów lub usług, które Klient chce zakupić.

10.  Umowa - to umowa sprzedaży towarów lub usług, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a to za pośrednictwem sklepu internetowego. Umowa jest zawierana na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

11.  Newsletter - to elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Newsletter umożliwia Klientom otrzymywanie treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

 

12.  Operator Płatności - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności: PayPro S.A ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87 REGON: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

13.  Firmy Kurierskie – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 ul. Mineralna 15, KRS 0000028368, NIP 5260204110. (strona internetowa: www.dpd.com.pl).

14.  Firmy Kurierskie – InPost sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie   30-552 ul. Wielicka 28 KRS: 00000543759 NIP: 6793108059 (strona internetowa: www.inpost.com

15.  Dni robocze - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II.     Postanowienia ogólne

 

1.     Sprzedawca prowadzi i zarządza Sklepem Internetowym, w tym w zakresie danych osobowych Klientów.

2.     Sklep Internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z oferowanymi przez Sprzedawcę Towarami i Usługami, w tym z cenami i dostępnością, oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i usług świadczonych drogą elektroniczną, które są wymienione w Regulaminie.

4.     W odniesieniu do usług drogą elektroniczną, Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.     Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

6.     Klient może w dowolnym momencie uzyskać aktualną wersję Regulaminu, odwiedzając stronę internetową https://www.4techgoods.com/regulamin lub klikając w odesłanie (link) zamieszczone na stronie głównej Sklepu Internetowego. Ponadto, Klient ma możliwość wydrukowania Regulaminu w dowolnym momencie.

 

III.    Informacje o towarach, usługach i cenach

 

1.     Na stronie 4techgoods.com dostępne są informacje dotyczące Towarów i Usług, wraz z informacjami o cenach i właściwościach. Opisy Towarów są ograniczone technicznie i mają na celu dostarczenie ogólnego wglądu w właściwości, wygląd i użytkowanie Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach w Sklepie może różnić się od rzeczywistego ze względu na różne ustawienia monitora, warunki oświetlenia lub ograniczenia fotografii. Opisy techniczne mogą być uproszczone w celu ułatwienia czytelności. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów i osób fizycznych niezwiązanymi z działalnością gospodarczą, których umowa nie ma charakteru zawodowego.

2.     W Sklepie Internetowym do sprzedaży dostępne są wyłącznie Towary oznaczone przyciskiem "DODAJ DO KOSZYKA" oraz Usługi związane z tymi Towarami.

3.     Oprócz informacji o dostępnych do sprzedaży Towarach i Usługach, na stronie 4techgoods.com zamieszczone są także informacje o Produktach, które chwilowo nie są dostępne w Sklepie Internetowym, jednak ich status może ulec zmianie w przyszłości - takie Produkty są oznaczone przyciskiem "Niedostępny".

4.     Ceny Towarów i Usług są wyświetlane przy opisie danego Towaru lub Usługi.

5.     Wszystkie ceny Towarów i Usług podawane na stronie internetowej Sklepu są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT oraz akcyzę, jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu tymi podatkami.

6.     Koszty dostawy w Polsce są ustalane automatycznie dla każdego Zamówienia w Koszyku na podstawie informacji zawartych na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Dostawa i płatność".

7.     Wysyłka jest dostępna tylko na obszarze Unii Europejskiej. Sklep Internetowy nie podaje informacji na temat podatków, opłat (w tym celnych) oraz kosztów wysyłki poza Unią Europejską.

8.     Sklep ma prawo wprowadzać zmiany w opisach i cenach Towarów i Usług, ale zmiany te nie wpłyną na ceny Towarów już zamówionych przed datą zmiany.

9.     Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży Towaru wolnego od wad. Wszelkie ewentualne wady Towaru (w tym obniżki ceny) są dokładnie opisane.

10.  Opis Towaru zawiera informacje o tym, czy istnieje i jaki jest zakres gwarancji, a także o usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji, jeśli takie są oferowane.

11.  W ramach Sklepu Internetowego publikowane są materiały graficzne będące własnością sklepu. Używanie tych zdjęć w celach komercyjnych może skutkować konsekwencjami prawnymi.

 

 

IV.   Zamówienia

 

1.Umowa sprzedaży Towarów przez Sklep Internetowy jest zawierana między Sprzedawcą a Klientem, a Sklep Internetowy nie stanowi platformy handlowej, na której można zawierać umowy z innymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi.

 

2.Sklep Internetowy (4techgoods.com) jest jedynym miejscem, gdzie Klienci mogą składać zamówienia po przejściu całej procedury składania zamówienia.

 

3.Zamówienia można składać wtedy, gdy strona internetowa Sklepu jest dostępna, co zazwyczaj trwa przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Należy jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu.

 

4.Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

 

5. Sklep umożliwia dokonanie jednorazowego zakupu ilości detalicznej Towarów lub Usług, czyli nie więcej niż 20 sztuk łącznie. W przypadku większej ilości sztuk Towarów, Klient musi skontaktować się z personelem Sprzedawcy.

 

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia kliknie przycisk "złóż zamówienie", co oznacza, że zaakceptował ofertę Sprzedawcy. W tym momencie umowa sprzedaży jest prawnie wiążąca między Sprzedawcą a Klientem.

 

V.     Procedura składania zamówienia Towaru

 

1.     Konsument wybiera produkt i jego ilość poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” wyświetlona jest ilość wybranych produktów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

2.     Powtarzając tę procedurę, konsument może gromadzić w koszyku kolejne produkty lub zwiększać ich ilość.

3.     Konsument może sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając przycisk „Koszyk”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także otrzymuje ostateczną informację o kosztach dostawy produktów i zamówionych usług.

4.     Na tym etapie konsument może zweryfikować zawartość koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości produktów), przeliczyć wartość lub usunąć produkt. Kliknięcie w nazwę produktu na stronie „Koszyk” powoduje otwarcie się strony produktu ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Aby usunąć produkt z koszyka, należy skorzystać z ikony symbolizującej kosz.

5.     Po dodaniu produktu do koszyka, konsument może kontynuować zakupy, ponieważ produkt zostaje zapisany w koszyku. Można przejść do wybranych produktów na dwa sposoby: poprzez panel Moje Konto – Koszyk lub wybierając ikonę symbolizującą koszyk zakupowy.

6.     Po dodaniu wszystkich zamawianych Towarów do Koszyka i dokładnym sprawdzeniu jego zawartości, Konsument przechodzi do kolejnego etapu zamawiania, klikając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. Na tym etapie ma trzy opcje do wyboru:

a) „Zaloguj się” - Konsument, który posiada konto na stronie 4techgoods.com, może zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło, aby przejść do strony „Dane kupującego”, gdzie musi wprowadzić informacje dotyczące dostawy, faktury, uwag i zgód formalnych.

b) „Zarejestruj się” - Konsument, który nie posiada jeszcze konta w Sklepie 4techgoods.com, ma możliwość założenia konta na tym etapie (więcej informacji o rejestracji w punkcie XIII regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna.

c) „Zakupy bez rejestracji” - Konsument może dokonać zakupów bez rejestracji, podając każdorazowo wymagane dane potrzebne do realizacji zamówienia (podobnie jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).

7.     Na tym etapie Konsument może dokonać zmian w „Zawartości koszyka”, „Adresach”, „Sposobie dostawy” i „Metodach płatności”, a także podać inny adres dostawy niż adres podany na fakturze oraz wyrazić chęć otrzymania faktury VAT.

8.     Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Konsument składa Zamówienie, klikając przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Jest to moment zawarcia Umowy (sprzedawca i konsument są związani ostatecznymi warunkami transakcji obowiązującymi w tym momencie).

9.     Po złożeniu Zamówienia, Konsument zostaje przekierowany na stronę „Podsumowanie” lub inną odpowiednią dla wybranej metody płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę „Realizacja zamówienia”.

10.  Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje automatyczny e-mail z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji oraz informacje o statusie zamówienia.

11.  Konsument (o ile nie dokonał zakupów bez rejestracji) w każdej chwili może sprawdzić status i szczegóły swojego zamówienia w zakładce „Historia transakcji” po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto. Ponadto, wszystkie istotne informacje z złożonego zamówienia zostaną przesłane na adres e-mail, podany przez Konsumenta (możliwe jest wydrukowanie otrzymanej informacji).

 

VI.   Sposób, termin i koszty dostawy

 

1.     Sklep internetowy dostarcza zamówione Towary wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej.

2.     Sklep nie oferuje opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów.

3.     Zamówione Towary są dostarczane na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.     Okres dostawy składa się z czasu realizacji zamówienia (w tym kompletowania Towarów, dokonywania płatności, wystawiania dokumentów sprzedaży i pakowania Towarów) oraz czasu dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. W przypadku większości Towarów, okres ten wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Operatora Płatności).

5.     Sprzedawca stara się, aby zamówione Towary były dostarczane w ciągu 1-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.

6.     Jeśli Sklep nie jest w stanie dostarczyć zamówionego Towaru z powodu braku dostępności, to Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, powiadamia Klienta o tym fakcie i zwraca całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesza realizację zamówienia i kontaktuje się z Klientem, aby Klient wybrał sposób realizacji zamówienia.

7.     Dostawa odbywa się zazwyczaj w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych Firm Kurierskich, zależnych od planów logistycznych tych firm.

8.     Klient może wybrać Firmę Kurierską, która ma dostarczyć zamówione Towary. Jednakże, Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany wybranej firmy kurierskiej, w zależności od możliwości logistycznych poszczególnych firm kurierskich, wymiarów Towarów oraz miejsca dostawy wybranego przez Klienta. Zmiana firmy kurierskiej nie wpłynie na koszty dostawy zakupionych Towarów.

9.     Firma Kurierska decyduje o dacie dostawy, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w punkcie awizacji zgodnie z ogólnymi regulacjami danej Firmy Kurierskiej.

10.  Klient może wybrać termin dostawy, jeśli Sklep Internetowy oferuje taką możliwość (za dodatkową opłatą), z zastrzeżeniem, że ta usługa może być niedostępna.

11.  Sklep zaleca, aby Klienci sprawdzili zamówione Towary w obecności kuriera i w razie uszkodzenia Towaru w transporcie, spisać odpowiedni protokół i przekazać informację do Sprzedawcy, co ułatwi proces reklamacyjny.

12.  Koszt dostawy zależy od wielkości i ilości zamówionych Towarów oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

13.  W przypadku wyboru płatności "za pobraniem", koszt dostawy jest zwiększany o dodatkową kwotę, która jest podana na stronie internetowej podczas finalizacji zamówienia.

14.  Sprzedawca wydaje Towar dopiero po otrzymaniu całej kwoty zapłaty za zamówienie. Do czasu opłacenia całości ceny zamówienia, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

15.  Sklep Internetowy oferuje również Towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których termin dostawy może być dłuższy niż 7 dni roboczych. Termin maksymalny dla tych Towarów jest podany na karcie produktu i jest wiążący. Termin ten jest liczonądnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4). Jeśli zamówione Towary zawierają choć jeden produkt o wydłużonym czasie dostępności, powyższe terminy nie mają zastosowania.

a)     W przypadku zamówienia zawierającego towary o różnych czasach wysyłki, całe zamówienie zostanie dostarczone łącznie w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym czasie dostawy.

b)     Jeśli którekolwiek z zamówionych Towarów nie jest dostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tej sytuacji, a Sprzedawca zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną, o której mowa w pkt. 6. Zawiadomienie to nastąpi nie później niż 60 dni od daty złożenia Zamówienia.

 

VII.  Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 

1.     Konsument ma dwie opcje dokonania płatności za zamówione towary i usługi:

a)     Szybki przelew online lub karta płatnicza za pośrednictwem serwisu Operatora  Płatności, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b)     Płatność za pobraniem gotówką podczas dostawy.

2.     W zależności od wybranej formy płatności:

a)     W przypadku płatności online lub kartą płatniczą, należność jest pobierana z góry, a towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności zgodnie z zasadami realizacji płatności Operatora Płatności.

b)     Przy płatności za pobraniem należność za towar jest pobierana podczas dostawy.

3.     Umowa sprzedaży wygasa, gdy: 

a)     Klient nie dokonuje płatności w określonym czasie

b)     Nie odbiera przesyłki, chyba że uzgodni warunki ponownej dostawy z Sprzedawcą i dokona zapłaty za nią z góry.

4.     Realizację płatności online za pomocą kart, przelewów oraz wszelkich form płatności zapewnia Operator Płatności.

5.     Szczegółowe informacje o płatności online są dostępne na stronie Operatora Płatności: www.przelewy24.pl.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 

1.     Konsument ma możliwość zrezygnowania z umowy sprzedaży w ciągu 30 dni,bez konieczności podawania przyczyny (chyba że art. 38 Ustawy o prawach konsumenta stanowi inaczej).

2.     Termin na odstąpienie od umowy wygasa po 30 dniach od dnia, w którym Konsument uzyskał posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem i wskazana przez Konsumenta, uzyskała posiadanie rzeczy.

3.     Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksu lub poczty elektronicznej).

4.     Konsument ma możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, umieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub w załączniku 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Konsument może przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres support@4techgoods.com. W przypadku skorzystania z tej opcji, Konsument otrzyma niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

6.     Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy przesłać informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem 30 dni.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 30 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa (w szczególności jeśli Sprzedawca ma prawo wstrzymania zwrotu płatności).

8.     Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem opłat.

9.     Towar należy odesłać lub przekazać na adres M&J INTERNATIONAL Sp. z.o.o. ul. Wojska Polskiego 150 Aleksandrów Łódzki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 30 dni.

10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, podane są w ust. VIII pkt 13.

11.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i metody funkcjonowania rzeczy.

12.  Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru prosimy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT (co jednak nie jest wymagane).

 

IX.   Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 

1.     Konsumentowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku, gdy Towar jest niezgodny z umową. Sprzedawca odpowiada za wady istniejące w chwili dostarczenia i ujawnione w ciągu dwóch lat od tej daty zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

2.     Reklamację można złożyć przez formularz reklamacyjny na stronie 4techgoods.com lub w inny sposób dopuszczony przez prawo.

3.     Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.     Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

5.     Osobom fizycznym, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta dotyczącej wad fizycznych rzeczy sprzedanej, uwzględniając postanowienia dotyczące takiej osoby zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Postanowienia tego punktu stosuje się odpowiednio.

 

X.     Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja

 

1.     Osoby niebędące Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają umowę niezwiązaną z ich działalnością, mogą składać reklamacje w trybie rękojmi za wady fizyczne towaru zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyjątkiem postanowień szczególnych. Reklamacje należy składać zgodnie z punktem IX ust. 2 i punktem IX ust. 3.

2.     Oferowane produkty mogą mieć gwarancję dystrybutora lub producenta, ale Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Gwarancja ta nie wyłącza ani nie ogranicza praw wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

XI.   Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

 

1.     Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie przewidzianej przez prawo. Preferowanym sposobem zgłaszania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby złożyć reklamację za pomocą formularza należy przejść do zakładki „Zwroty i reklamacje” na stronie www.4techgoods.com oraz wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji.

2.     Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem e-maila, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta w reklamacji.

 

XII.  Promocje

 

1.     Sklep może uruchamiać akcje promocyjne, które wpływają na cenę jednego lub więcej Towarów lub ustalają dodatkowe warunki zakupu.

2.     Akcje promocyjne nie są ze sobą łączalne, chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej.

3.     Akcje promocyjne nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem, który został wskazany jako początkowy dzień okresu promocji, chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej.

4.     O ile nie wskazano inaczej, w przypadku promocji, cena przekreślona jest ceną najniższą z 30 dni przed obniżką.

 

XIII.Rejestracja w serwisie

1.     Aby zarejestrować się w serwisie, należy wypełnić formularz klikając w ikone człowieka, który znajduje się w górnej częsci strony, na stronie https://4techgoods.com/logowanie?create_account=1.

2.     Rejestracja wymaga podania podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon oraz kod pocztowy. Ponadto, Klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu utworzenia i utrzymania konta użytkownika oraz realizacji zamówień.

3.     Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku "Zarejestruj się", Klient otrzymuje e-mail z dalszymi instrukcjami dotyczącymi potwierdzenia rejestracji.

4.     Aby aktywować konto, należy wykonać instrukcje zawarte w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Konto pozostaje nieaktywne do momentu jego aktywacji.

5.     Klient ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swojego konta, kontaktując się z Sprzedawcą.

6.     Rejestracja w serwisie jest możliwa wyłącznie dla osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej.

7.     Konsument jest zobowiązany do zachowania poufności swojego loginu i hasła.

8.     Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

a) dokonywanie zakupów,

b) śledzenie statusu zamówień,

c) przeglądanie historii zamówień,

d) aktualizowanie danych rejestracyjnych,

e) przypominanie hasła,

f) śledzenie oferty sklepu internetowego,

g) korzystanie z funkcji „Towary ulubione”.

9.     Bez konieczności tworzenia konta, Klient może podać swój adres e-mail, aby otrzymywać biuletyn informacyjny (Newsletter).

10.  Sprzedawca ma prawo usunąć konto Klienta, który:

a)     narusza niniejszy Regulamin,

b)     podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji,

c)     podał nieprawdziwe dane podczas składania zamówienia,

d)     podał nieprawdziwe dane podczas płatności za zamówienia przez Przelewy24.

11.  Uważa się, że Klient podał nieprawdziwe dane dotyczące adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu dostawy w przypadku:

a)     jednokrotnego nieudanego doręczenia przesyłki pod wskazany adres i zwrotu przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,

b)     dwukrotnego nieudanego doręczenia przesyłki pod wskazany adres i zwrotu przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej.

12.  W przypadku usunięcia konta zgodnie z par. 10, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 

XIV.                 Reklamacje dotyczące płatności

 

1.     Jeśli po dokonaniu płatności za Towar za pomocą przelewu online, karty płatniczej lub przelewu zwykłego nie nastąpiła zmiana statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Konsument powinien złożyć reklamację dotyczącą płatności.

2.     Aby reklamacja dotycząca płatności została prawidłowo i szybko rozpatrzona, sugerujemy przesłanie odpowiednich informacji na adres e-mail support@4techgoods.com, w tym szczegółowy opis podejmowanych działań, proces składania zamówienia, informacje na temat urządzenia/komputera, z którego złożono zamówienie, oraz informacje dotyczące płatności elektronicznej, która nie została zrealizowana.

3.     Reklamację dotyczącą płatności można zgłosić również w dowolny inny sposób dopuszczony przez prawo. 

 

XV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 

1.     Sprzedawca dokłada starań, aby sklep internetowy działał bez zarzutu zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym czasie zgłaszane przez Klientów nieprawidłowości.

2.     Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.

3.     Reklamacje można składać poprzez adres e-mail support@4techgoods.com lub w inny sposób dopuszczony prawem.

4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres korespondencyjny, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

 

 

XVI.                 Newsletter

1.     Osoby zainteresowane mogą zapisać się na subskrypcję biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.

2.     Zainteresowane osoby będą otrzymywać Newsletter drogą elektroniczną na adres e-mail, który podadzą, pod warunkiem, że dobrowolnie wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną od Sprzedawcy.

3.     Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który znajduje się w otrzymywanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

 

XVII.                Polityka prywatności

 

1.     W Sklepie stosuje się technologię "Cookies" jedynie w celu zbierania informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, w tym utrzymania sesji internetowej Klienta, dostosowania serwisu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności.

2.     Klient ma możliwość wyłączenia obsługi "Cookies" w opcjach swojej przeglądarki, jeśli nie wyraża na to zgody.

3.     Połączenie ze Sklepem wiąże się z utrwaleniem informacji takich jak adres IP i innych danych zawartych w logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych i statystycznych.

4.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niektóre dane są konieczne do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie.

5.     Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika oraz realizacji zamówień i świadczenia usług dodatkowych.

6.     Dane Klienta mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

7.     Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

8.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji i udokumentowania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

9.     Dane osobowe Klienta są przekazywane Operatorowi Technicznemu w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika.

10.  Dane osobowe Klienta są przekazywane firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy.

11.  Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 Funkcjonalności dodatkowe

 

1.     Sklep internetowy umożliwia użytkownikom dodawanie opinii o produktach. Opinia to fragment wypowiedzi użytkownika zamieszczony w sklepie internetowym.

2.     Opinie użytkowników sklepu internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach i powinny być napisane w języku polskim z zachowaniem poprawnej polszczyzny.

3.     Sprzedawca nie odpowiada za treść opinii użytkowników, które są subiektywnymi ocenami.

4.     Sprzedawca ma prawo usunąć opinie użytkowników w całości lub w części bez podania przyczyny.

5.     Aby dodać opinię o produkcie w sklepie internetowym, użytkownik musi podać poprawne dane, takie jak nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (nie widoczny dla innych), ocenę produktu, tytuł opinii i opis.

6.     Nazwa użytkownika nie może naruszać czyichkolwiek praw osobistych, być obraźliwa lub naruszać dobrych obyczajów.

7.     Jeśli Sprzedawca uważa, że nazwa użytkownika lub opinia autora jest nieodpowiednia, ma prawo odmówić publikacji opinii.

8.     Autor publikując opinię, udziela Sprzedawcy licencji na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

XVIII.               Usługa „Sprawdź dostępność”

 

1.     W przypadku towarów oznaczonych jako "SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ", których nie ma na stanie, Sklep umożliwia klientom skontaktowanie się z celem uzyskania informacji na temat dostępności danego produktu w najbliższej przyszłości.

2.     Klienci, którzy chcą uzyskać informacje na temat dostępności towarów, mogą skontaktować się ze Sklepem drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

 

XIX.                 Postanowienia końcowe

 

1.     Konsument zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym Regulaminem oraz z akceptowanymi praktykami handlowymi, a także do nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo.

2.     Sprzedawca nie jest związany Kodeksem Dobrych Praktyk, ale Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne u wybranego przez Klienta organu.

3.     Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, że posiadamy elektroniczne narzędzie do rozstrzygania sporów przez internet (ODR), dostępne pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Nasz adres e-mail do kontaktu to: support@4techgoods.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu, warunki dotyczące umów zawartych przed wprowadzeniem zmian pozostają bez zmian.

4.     Sprzedawca informuje, że funkcja wyszukiwania opiera się na ogólnych parametrach, takich jak zbieżność wyszukiwanego hasła z nazwą produktu, dostępność produktu, zbieżność hasła z kategorią produktową oraz zbieżność hasła z opisem produktu umieszczonym na stronie internetowej. Te parametry są brane pod uwagę w kolejności podanej powyżej, aby zapewnić odpowiednią widoczność i wagę dla wyników wyszukiwania.

 

 

 

 

Produkt dodany do ulubionych